การออกแบบเว็บไซต์ให้ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ เพราะเป็นองค์ประกอบแรกที่จะทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นมีคนเข้ามาอ่าน ติดตาม หรือใช้ประโยชน์จากหน้าเพจของเราได้   แน่นอนว่าอาจมีอีกหลายสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างการดึงดูดสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทผ่านช่องทางอื่น โฆษณา หรือมีการร่วมกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ  และอีกมากมายซึ่งเป็นปัจจัยทางการตลาดเสียมากกว่า   แต่สำหรับเนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายว่าเพจ หรือหน้าเว็บไซต์จะมีส่วนช่วยองค์ประกอบสำคัญนี้ และสร้างความเป็นไปได้ให้กับความสำเร็จของแบรนด์ หรือบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างไรบ้าง

 

สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการออกแบบเพจ หรือเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ หรือบริษัทต่างๆ นั้นก็คือ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มุ่งหวัง ที่เราต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนนั้นเพื่อให้เป็นลูกค้าในอนาคต หรือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ต่อไป   ดังนั้นด้วยแนวคิดที่ต้องตอบสนองต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้เอง ทำให้เราต้องพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อให้การออกแบบรูปแบบหน้าเพจ โครงสร้างเว็บไซต์เป็นไปอย่างสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ   โดยมีหลักการง่ายๆที่เราควรใช้เพื่อจัดการรูปแบบเว็บไซต์ดังนี้

 

1. โครงสร้างเว็บไซต์

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราต้องวางแผนนั้นก็คือ โครงสร้างของเว็บไซต์   การมีรูปแบบโครงสร้างที่แน่นอนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นอกจากจะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่สับสนในการเข้าใช้แล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ด้วย   ควรออกแบบให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และง่ายต่อการเข้าถึง เช่น มีแถบเมนูที่แน่นอน เข้าถึงได้ง่าย เพจโดยรวมสามารถกวาดสายตาไปแล้วเข้าใจได้ทั้งหมด มีการจัดวางรูปแบบที่เป็นระบบ และสื่อสารด้วยสิ่งที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นต้น

 

2. ให้ความสำคัญกับเพจแรก

เมื่อผู้เข้าชมเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของเรามาก็ต้องพบกับเพจแรกก่อนเสมอ   ดังนั้นเพจแรกที่ดีควรจะให้ผู้ที่เข้ามาได้เข้าใจภาพรวมของเว็บไซต์ได้โดยง่าย ทั้งส่วนของโครงสร้าง เอกลักษณ์ของเว็บไซต์ รวมไปถึงข้อมูลสำคัญก็ควรอยู่ในเพจแรกด้วย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นข้อความหลักที่เราต้องการสื่อสารด้วย   นอกจากนี้เพจแรกควรมีความน่าสนใจ และเป็นมิตรกับผู้เข้าชม มีกราฟฟิกต่างๆ ที่ดึงดูดสายตา หรือการจัดวางรายละเอียดที่ดี เพื่อให้เกิดการติดตามต่อไปในเพจอื่นๆของเว็บไซต์

 

3. ตัวอักษร

เป็นหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องมีในเว็บไซต์อยู่แล้ว และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วย   สิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงในเรื่องของตัวอักษรคือ ผู้อ่านต้องสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย   โดยองค์ประกอบที่เราต้องจัดการ ได้แก่  การใช้ภาษาที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ การจัดเรียงตัวอักษรในเพจที่ต้องสะอาดตา และรูปแบบ(Fonts) ของตัวอักษร รวมไปถึงสีที่สามารถอ่านได้ง่าย   องค์ประกอบทั้งหมดนี้เองจะช่วยสร้างความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือที่ดีต่อเว็บไซต์ได้

 

4. กราฟฟิก และมีเดียต่างๆ

นอกจากการใช้ตัวอักษร หรือตัวหนังสือในการสื่อสารกับผู้เข้าชมเว็บไซต์แล้ว ยังมีอีกวิธีที่สามารถสื่อสารได้อย่างน่าดึงดูดใจ นั่นก็คือ กราฟฟิก และมีเดียต่างๆ   จุดประสงค์หลักในการใช้งานเพื่อให้ไม่เกิดความน่าเบื่อสำหรับการอ่านตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว   ซึ่งใช้การจัดการกราฟฟิก และมีเดียแนวคิดเดียวกับตัวอักษร คือต้องเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ไม่ควรใส่ให้รกเกินไป และสามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ควรให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารด้วย   เมื่อสามารถจัดวางได้ดีก็จะสามารถสร้างความน่าสนใจ และแสดงถึงความเป็นมืออาชีพอีกด้วย

 

นอกจากหลักการต่างๆแล้ว ก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของภาพลักษณ์ต่างๆด้วย เช่น
- หากคุณเป็นบริษัทสถาบันการเงิน การมีหน้าเว็บไซต์ที่มีแต่รูปภาพ และสื่อมีเดียอื่นๆ เป็นหลักก็อาจจะทำให้ลดความน่าเชื่อถือลงได้
- หรือคุณอาจจะเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์ ซึ่งรับจัดงานในรูปแบบต่างๆ แต่กลับมีหน้าเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือ ก็อาจจะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สับสนว่าจะสามารถหาตัวอย่างงานที่เป็นรูปภาพได้หรือไม่

และนี่คือตัวอย่างที่สามารถมองเห็นภาพได้โดยง่าย   เมื่อเข้าใจแนวคิดดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้ในการจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้สวยงาม น่าติดตาม มีการสื่อสารถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์อย่างถูกต้อง และบ่งบอกถึงอัตตลักษณ์ และความมืออาชีพของแบรนด์ได้อีกด้วย