เป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้ ที่มีเว็บไซต์มากมายหลายหมวดหมู่เกิดขึ้นมาใหม่ในโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา แต่หากลองมองดูกันให้ดีอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะพบว่ามีเว็บไซต์ที่น่าจดจำ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์(Traffic) อย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคงของเว็บไซต์ที่ดี มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และเป็นเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จกลับมีจำนวนไม่มากเท่าอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับจำนวนเว็บไซต์ทั้งหมด   ซึ่งในบทความนี้เองจะกล่าวถึงแนวคิดต่างๆ รวมถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดการทำเว็บไซต์อย่างถูกหลัก ให้สามารถเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้โดยง่าย เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างที่คาดหวัง

 

1. มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการจัดการเว็บไซต์

จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก หากมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน   โดยการตั้งเป้าหมายที่ดีในการจัดการเว็บไซต์นั้นควรเริ่มจาก ต้องรู้จุดมุ่งหมายในเว็บไซต์ของเราก่อนว่าสร้างมาเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น เพื่อสร้างความภักดีของผู้บริโภคต่อแบรนด์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือภาพลักษณ์ที่ดีเป็นหลัก เพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์และการขาย เป็นต้น   เพราะจุดประสงค์ต่างๆนี้เองจะเป็นตัวกำหนดว่าควรจะต้องจัดการทำเว็บไซต์ไปในทิศทางใดให้ถูกต้อง เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้เกิดขึ้น

 

2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง

หัวข้อนี้นับได้ว่าสำคัญที่สุดในการจัดการเว็บไซต์เลยก็ว่าได้ เพราะทุกสิ่งเริ่มต้นจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ก่อนเสมอ   หากเราสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้ ก็จะสามารถต่อยอดความคิดนี้ไปในการจัดการอื่นๆได้ไม่ยากนัก   โดยเริ่มต้นจากการตั้งคำถามในมุมมองของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น
- ผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นใคร?
- อะไรเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดพวกเขา?
- พวกเขาเหล่านี้ต้องการอะไรจากเว็บไซต์ของเรา?
- เราสามารถให้อะไรในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้บ้าง?
- ทำอย่างไรจึงจะทำให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร?
- ทำอย่างไรให้พวกเขาเชื่อถือ และใช้บริการ หรือเป็นลูกค้าให้เราดูแล?
- ฯลฯ
การตั้งคำถามที่ดีต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ จะทำให้เราสามารถเข้าใจได้มากขึ้น และทั่วถึงขึ้นอีกด้วย   นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมผู้บริโภคอีกด้วย เพื่อต่อยอดในการนำสินค้าและบริการของเว็บไซต์ธุรกิจให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ต่อไป

 

3. ให้ความสำคัญกับหน้าแรกของเว็บไซต์ (Homepage)

เพราะผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องพบกับเพจนี้ก่อนเสมอ ดังนั้นควรมีการจัดการที่ดี  มีเมนูบาร์ที่สามารถเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย  หน้าเพจโดยรวมมีรูปแบบสวยงาม เป็นระเบียบ  โดยอาจมีกราฟฟิกและที่ว่างต่างๆเป็นจุดพักสายตา เป็นต้น   สำหรับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง คือการนำข้อมูลทั้งหมดออกมานำเสนอในหน้าแรก เพราะจะเป็นการให้รกสายตาและลดความน่าติดตามได้มาก  หากมีข้อมูลที่ต้องการนำเสนอมาก อาจทำเป็นหัวข้อย่อยไว้ในหน้าแรก และลิงค์ไปยังเพจข้อมูลหลัก หรือทำ Search Engine ไว้ให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาส่วนต่างๆของเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยไม่ยาก

 

4. ต้องมีการดูแลเว็บไซต์อยู่สม่ำเสมอ

การดูแลเว็บไซต์นี้ อาจมองได้เป็นการทำงานเบื้องหลัง แต่นับเป็นงานเบื้องหลังที่สำคัญมากที่จะทำให้เว็บไซต์ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้   เว็บไซต์ที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวใหม่ๆ โดยข้อมูลทั้งหมดต้องอ้างอิง และเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์   นอกจากการอัพเดทข้อมูลแล้ว ก็ควรจะมีความเคลื่อนไหวในส่วนรับรองผู้ติดต่อมาด้วย เช่น อีเมลล์ตอบกลับผู้ติดต่อเพื่อขอข้อมูลมาอย่างสม่ำเสมอ โทรติดตามผู้ฝากข้อมูล เป็นต้น เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับแบรนด์ด้วย

 

เหตุผลที่หลายเว็บไซต์ไม่สามารถสร้างตนให้ประสบความสำเร็จโดดเด่นอยู่ในวงการอินเทอร์เน็ตได้มากนักอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในปัจจัยที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสำเร็จของการทำเว็บไซต์ นั้นก็คือการบริหาร หรือจัดการเว็บไซต์ที่ดี มีความเป็นมืออาชีพซึ่งแสดงออกมาทางหน้าเพจของเว็บไซต์   และ 4 ปัจจัยที่ได้เสนอไว้นี้ ก็เป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับผู้จัดการเว็บไซต์ต่างๆ ที่สามารถนำไปทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างกว้างขวาง   สิ่งที่ควรเข้าใจในขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็คือ เมื่อถึงเวลาที่ต้องจัดการออกแบบเว็บไซต์จริงๆแล้ว ต้องนำวิธีคิด และหลักการต่างๆ ไปใช้ร่วมกันอย่างสมดุล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดสำหรับเว็บไซต์และธุรกิจของคุณ