Our Blog

บทความ
ทำความเข้าใจกับปัญหาการตลาดยุคใหม่...
ในยุคปัจจุบัน กระบวนการทำงานในสายอาชีพต่างๆเริ่มมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างช้าๆ รวมไปถึงธุรกิจ หรือบริษัทต่างๆต่างก็เริ่มมีรูปแบบการทำงาน และการจัดการองค์กรที่ต่างไปจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับอิทธิพลโลกยุคดิจิตอลที่นับวันยิ่งจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งรอบตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ   หนึ่งในนั้นเองก็คือกระบวนการในการทำการตลาดยุคใหม่ หรือการทำการตลาดในยุคดิจิตอลสำหรับบริษัทต่างๆนั่นเอง   หลายคนอาจมองว่าเพียงแค่ใช้ความรู้การตลาดแบบเดิมเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่เราเข้าใจในยุคดิจิตอลเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่นั่นเป็นความคิดที่ค่อนข้างผิดพลาด เพราะการตลาดในยุคใหม่นี้มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวในการวิเคราะห์รูปแบบการทำงานที่ต่างไปเดิม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เหล่าผู้ดำเนินธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจต่อปัญหาการตลาดยุ...
การจัดการเว็บไซต์อย่างถูกหลัก...
เป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้ ที่มีเว็บไซต์มากมายหลายหมวดหมู่เกิดขึ้นมาใหม่ในโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา แต่หากลองมองดูกันให้ดีอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะพบว่ามีเว็บไซต์ที่น่าจดจำ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์( Traffic ) อย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคงของเว็บไซต์ที่ดี มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และเป็นเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จกลับมีจำนวนไม่มากเท่าอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับจำนวนเว็บไซต์ทั้งหมด   ซึ่งในบทความนี้เองจะกล่าวถึงแนวคิดต่างๆ รวมถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดการ ทำเว็บ ไซต์อย่างถูกหลัก ให้สามารถเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้โดยง่าย เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างที่คาดหวัง   1. มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการจัดการเว็บไซต์ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก หากมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน   โดยการตั้งเป้าห...
ทักษะสำคัญสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอล...
ในยุคดิจิตอลนี้ หลายสิ่งหลายอย่างมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจากอิทธิพลของเทคโนโลยี และวิทยาการร่วมสมัยต่างๆ ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต หรือวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และแน่นอนว่าย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในยุคนี้ด้วยเช่นกัน   นิยามของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่เราเคยเข้าใจในอดีต อาจไม่ใช่ภาพของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลแล้วก็เป็นได้   สำหรับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจแล้ว ก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้ด้วย เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน   ก่อนจะกล่าวถึงทักษะผู้ประกอบการนั้น อยากจะเกริ่นประเด็นหลักของยุคดิจิตอลเสียก่อน   เพราะในยุคนี้เอง เป็นยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี ข่าวสาร...
Article Marketing ที่ดีนั้นทำอย่างไร?...
ยุคดิจิตอลนี้ ที่การตลาดล้วนเป็นกระบวนการผ่านออนไลน์ซึ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยข้อมูลไปหมด   การที่จะสื่อสารการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและเกิดผลลัพธ์ได้นั้นจำเป็นต้องเลือกวิธีการสื่อสารที่ดี   และแน่นอนว่าการใช้บทความเพื่อการตลาด หรือ Article Marketing นั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างมากหากสามารถเข้าใจและใช้เป็น   โดยประเภทของบทความเพื่อการตลาดสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น เพื่อการโฆษณา ( Advertorial) เพื่อให้ความรู้และข้อมูล ( Info Article) เพื่อสร้างองค์ประกอบสำหรับการค้นหา ( SEO – Search Engine Optimization) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการแบ่งประเภทนั้นเป็นการแบ่งตามรูปแบบกลยุทธ์ของเนื้อหาบทความ และการเลือกใช้นั้นควรใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของแคมเปญการตลาดของธุรกิจ   การสร้า...
เตรียมตัวสู่ Digital Marketing...
หากพูดถึง Digital Marketing หรือ “การตลาดยุคดิจิตอล” แล้ว … ไม่ใช่เพียงแค่นักธุรกิจ นักการตลาด นักออกแบบเว็บ หรือโปรแกรมเมอร์ในโลกออนไลน์เท่านั้นที่เป็นกลุ่มคนที่ควรสนใจ   แต่ในปัจจุบันนี้ Digital Marketing เป็นเทรนด์ร่วมสมัยที่ทุกคนควรรู้จัก และศึกษาหาข้อมูลเอาไว้   เพราะโลกของเราเชื่อมต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว และกว้างไกลมากยิ่งขึ้น ทุกสิ่งล้วนถูกสร้างเป็นระบบออนไลน์ และทำงานอย่างอัตโนมัติได้ 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   โลกออนไลน์ในปัจจุบันนี้เองได้ส่งอิทธิพลและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตประชากรโลกทั้งหมด ทุกคน และทุกสาขาอาชีพไปอย่างสิ้นเชิง   หากเราเข้าใจว่า Digital Marketing หรือ “การตลาดยุคดิจิตอล” นี้คืออะไร ไม่ว่าจะเป็นใคร สาขาอาชีพอะไร ก็สาม...
ประโยชน์ของการทำ Remarketing...
ในกระบวนการทำการตลาดออนไลน์นั้น สามารถทำได้มากมายหลากหลายวิธี เพื่อให้กระบวนการนั้นๆ สามารถที่จะตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับธุรกิจได้   ตามปกติแล้วนักการตลาดจะวางแผน คาดการณ์ปัจจัยการตลาดดิจิตอลทั้งหมด และสร้างแคมเปญที่ดีขึ้นมาเพื่อให้สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ จุดประสงค์คือต้องการให้กลุ่มคนเหล่านั้นซื้อสินค้า หรือใช้บริการของธุรกิจ และเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้าในที่สุด   แต่ตามธรรมชาติของธุรกิจนั้นย่อมเป็นเรื่องปกติที่เราไม่สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า หรือใช้บริการของธุรกิจได้อย่าง 100% จากการเห็นการโปรโมทสินค้าของธุรกิจในครั้งแรกผ่านช่องทางต่างๆ   แน่นอนว่าด้วยแนวคิดเช่นนี้ หากไม่สามารถปิดการขายได้ในครั้งแรกที่กลุ่มเป้าหมายเห็นการโปรโมทรูปแบบต่างๆของธุรกิจ ก็จะทำ...
พฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยในโลกออนไลน์...
หากพูดถึงการพาณิชย์ออนไลน์แล้ว คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คำนึงถึงหลักวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค   เพราะการเข้าใจรูปแบบการบริโภคด้านต่างๆของผู้มุ่งหวังนี้เองจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าได้ ทั้งในเชิงการวางแผน และกลยุทธ์   ซึ่งทาง EDTA หรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้มีการออัพเดทข้อมูลใหม่ในด้านต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในยุคดิจิตอลให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านโลกไซเบอร์ได้อย่างถูกทิศทาง และง่ายต่อการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจอีกด้วย   โดยมีรายละเอียดพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างน่าสนใจดังต่อไปนี้   นับตั้งแต่อิทธิพลของเทคโนโลยีอย่าง สมาร์ทโฟน และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ เข้าม...
เว็บไซต์ที่ดีควรเป็นอย่างไร...
การ ออกแบบเว็บไซต์ ให้ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ เพราะเป็นองค์ประกอบแรกที่จะทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นมีคนเข้ามาอ่าน ติดตาม หรือใช้ประโยชน์จากหน้าเพจของเราได้   แน่นอนว่าอาจมีอีกหลายสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างการดึงดูดสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทผ่านช่องทางอื่น โฆษณา หรือมีการร่วมกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ  และอีกมากมายซึ่งเป็นปัจจัยทางการตลาดเสียมากกว่า   แต่สำหรับเนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายว่าเพจ หรือหน้าเว็บไซต์จะมีส่วนช่วยองค์ประกอบสำคัญนี้ และสร้างความเป็นไปได้ให้กับความสำเร็จของแบรนด์ หรือบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างไรบ้าง   สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการออกแบบเพจ หรือเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ หรือบริษัทต่างๆ นั้นก็คือ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มุ่งหวั...
ทั้งหมด: 8 ข้อมูล
 | 
หน้า 1 ของ 1