- โฆษณา ตำแหน่ง Featured Ad  3 เดือน    

      ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์      ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์
ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์
รูปแบบ Slideshow ได้ 1 แบบ (ไม่มีกรอบ)
อีเมล์บริษัท Forward Mail
ออกแบบเว็บไซต์ Header, Background
จดโดเมน .com ฟรี 1 โดเมน .com, .net, .org, .biz, .info (.co.th เพิ่ม 856 บาท/ปี)
ออกแบบแบนเนอร์ ไม่มี
มีเมนูด้านล่าง ไม่มี
สร้างเมนูหลัก + ย่อย 5/5 เมนู
แบ่งหมวดหมู่สินค้า ไม่เกิน 5 หมวดหมู่
บริการช่วยลงสินค้า ไม่เกิน 15 ชิ้น ( 1 รูป /1 สินค้า)
การลงข้อมูลหน้าอื่นๆ ไม่เกิน 5 หน้า A4
ลงเนื้อหาจาก VDO, E-book ไม่มี
การออกแบบหน้า Gallery ไม่มี
การลงรูปภาพบนเว็บ ไม่เกิน 30 รูป
ออกแบบ Fanpage ไม่มี
การลง widget ไม่เกิน 1 widget
เพิ่มเติมข้อมูลได้เอง ไม่จำกัด พื้นที่ ไม่จำกัดสินค้า
การสนับสนุน Iphone, Ipad และ Android

               - โฆษณา ตำแหน่ง Featured Ad  6 เดือน
               - โฆษณาตำแหน่ง Top Seller 6 เดือน     


ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์      ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์      
ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์
รูปแบบ Slideshow 4 แบบ + ออกแบบกรอบ
อีเมล์บริษัท ฟรี 1 account 200MB
ออกแบบเว็บไซต์ Header, Background, เมนูบน, เมนูข้าง, Footer
จดโดเมน .com ฟรี  1 โดเมน .com, .net, .org, .biz, .info (.co.th เพิ่ม 856 บาท/ปี)
ออกแบบแบนเนอร์ 2 รูป
มีเมนูด้านล่าง มี
สร้างเมนูหลัก + ย่อย 7/10 เมนู
แบ่งหมวดหมู่สินค้า ไม่เกิน 10 หมวดหมู่
บริการช่วยลงสินค้า ไม่เกิน 30 ชิ้น ( 1 รูป /1 สินค้า)
การลงข้อมูลหน้าอื่นๆ ไม่เกิน 7 หน้า A4
ลงเนื้อหาจาก VDO, E-book ไม่เกิน 3 เรื่อง
การออกแบบหน้า Gallery มี
การลงรูปภาพบนเว็บ ไม่เกิน 50 รูป
ออกแบบ Fanpage ไม่มี
การลง widget ไม่เกิน 2 widget
เพิ่มเติมข้อมูลได้เอง ไม่จำกัด พื้นที่ ไม่จำกัดสินค้า
การสนับสนุน Iphone, Ipad และ Android

             - โฆษณา ตำแหน่ง Featured Ad  12 เดือน
             - โฆษณาตำแหน่ง Top Seller 12 เดือน
          ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์      
ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์
รูปแบบ Slideshow 4 แบบ + ออกแบบกรอบ
อีเมล์บริษัท ฟรี 10 Account 500MB
ออกแบบเว็บไซต์ Header, Background, เมนูบน, เมนูข้าง, Footer
จดโดเมน .com  ฟรี  1 โดเมน .com, .net, .org, .biz, .info (.co.th  เพิ่ม 856 บาท/ปี)
ออกแบบแบนเนอร์ 4 รูป
มีเมนูด้านล่าง มี
สร้างเมนูหลัก + ย่อย 10/20 เมนู
แบ่งหมวดหมู่สินค้า ไม่เกิน 20 หมวดหมู่
บริการช่วยลงสินค้า ไม่เกิน 50 ชิ้น ( 1 รูป /1 สินค้า)
การลงข้อมูลหน้าอื่นๆ ไม่เกิน 10 หน้า A4
ลงเนื้อหาจาก VDO, E-book ไม่เกิน 5 เรื่อง
การออกแบบหน้า Gallery มี
การลงรูปภาพบนเว็บ ไม่เกิน 70 รูป
ออกแบบ Fanpage ไม่มี
การลง widget ไม่เกิน 5 widget
เพิ่มเติมข้อมูลได้เอง ไม่จำกัด พื้นที่ ไม่จำกัดสินค้า
การสนับสนุน Iphone, Ipad และ Android
             - โฆษณา ตำแหน่ง Featured Ad  12 เดือน
             - โฆษณาตำแหน่ง Top Seller 12 เดือน
             - โฆษณา  Google Adword มูลค่า 1,500 บาท 
       ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์      
ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์
รูปแบบ Slideshow ปรับรูปแบบให้พิเศษ
อีเมล์บริษัท ฟรี 10 Account 500MB
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบลูกเล่นพิเศษ
จดโดเมน .com ฟรี  1 โดเมน .com, .net, .org, .biz, .info (.co.th เพิ่ม 856 บาท/ปี)
ออกแบบแบนเนอร์ 4 รูป
มีเมนูด้านล่าง มี
สร้างเมนูหลัก + ย่อย 20/30 เมนู
แบ่งหมวดหมู่สินค้า ไม่เกิน 30 หมวดหมู่
บริการช่วยลงสินค้า ไม่เกิน 100 ชิ้น ( 1 รูป /1 สินค้า)
การลงข้อมูลหน้าอื่นๆ ไม่เกิน 20 หน้า A4
ลงเนื้อหาจาก VDO, E-book ไม่เกิน 10 เรื่อง
การออกแบบหน้า Gallery มี
การลงรูปภาพบนเว็บ ไม่เกิน 100 รูป
ออกแบบ Fanpage มี
การลง widget ไม่เกิน 7 widget 
เพิ่มเติมข้อมูลได้เอง ไม่จำกัด พื้นที่ ไม่จำกัดสินค้า
การสนับสนุน Iphone, Ipad และ Android
             - โฆษณา ตำแหน่ง Featured Ad  12 เดือน
             - โฆษณาตำแหน่ง Top Seller 12 เดือน
             - โฆษณา  Google Adword มูลค่า 2,000 บาท 
      ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์      
ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ เว็บดีไซน์
รูปแบบ Slideshow ปรับรูปแบบให้พิเศษ
อีเมล์บริษัท ฟรี 10 Account 500MB
ออกแบบเว็บไซต์ ระบบมี Programming ซับซ้อน
จดโดเมน .com ฟรี  1 โดเมน .com, .net, .org, .biz, .info (.co.th  เพิ่ม 856 บาท/ปี)
ออกแบบแบนเนอร์ 4 รูป
มีเมนูด้านล่าง มี
สร้างเมนูหลัก + ย่อย 20/30 เมนู
แบ่งหมวดหมู่สินค้า ไม่เกิน 40 หมวดหมู่
บริการช่วยลงสินค้า ไม่เกิน 150 ชิ้น ( 1 รูป /1 สินค้า)
การลงข้อมูลหน้าอื่นๆ ไม่เกิน 30 หน้า A4
ลงเนื้อหาจาก VDO, E-book ไม่เกิน 20 เรื่อง
การออกแบบหน้า Gallery มี
การลงรูปภาพบนเว็บ ไม่เกิน 150 รูป
ออกแบบ Fanpage มี
การลง widget ไม่เกิน 10 widget
เพิ่มเติมข้อมูลได้เอง ไม่จำกัด พื้นที่ ไม่จำกัดสินค้า
การสนับสนุน Iphone, Ipad และ Android